Skip to main content

Folia Biodegradowalna dla Rolnictwa – np. Ogórki

Biodegradowalna Foli dla Rolnictwa

  • Folia 0,10 mm
  • Szerokość – 1000 mm
  • Długość – 1 km

Cena 450 zł netto

Opcje dostawy do uzgodnienia.

FUNKCJE FOLII:
– na zamówienie można dostosować długość, szerokość oraz grubość folii
– na zamówienie można przygotować w foli dziury w równych odstępach
– folia zaczyna swój proces biodegradacji 5-6 miesięcy od położenia, w zależności od temperatury otoczenia oraz wilgotności powietrza i podłoża
– folia ulega całkowitej biodegradacji po zaoraniu bez potrzeby usuwania folii
– folia podnosi temperaturę gleby jednocześnie utrzymując wilgoć
– folia hamuje wzrost chwastów przez co w większości przypadków pestycydy nie są potrzebne
– folia czarna stosowana jest do przyspieszenia wegetacji roślin

ZALECENIA:
– przed ściółkowaniem folię należy przechowywać w suchym pomieszczeniu
– przed ściółkowaniem należy dobrze przygotować podłoże i zakopać wszystkie pozostałości organiczne
– folia nie powinna bezpośrednio dotykać rurki nawadniającej
– nadmiarowa ilość wody może przyspieszyć biodegradację
– w przypadku korzystania z nawozów organicznych należy je zastosować na miesiąc przed położeniem folii
– dla folii o grubości między 10 a 12 µm, układanie należy rozpocząć powoli, a następnie zwiększać
do prędkości dopasowanej do warunków glebowych na poziomie 3-5 km/h
– proces sadzenie należy rozpocząć maksymalnie w ciągu 2-3 dni od rozłożenia folii
– w przypadku folii biodegradowalnej przesadzanie sprawdza się lepiej, ponieważ siew przedłuża naświetlenie folii o 2-3 tygodnie
– pozostałości folii należy zakopać jak najszybciej po zbiorach aby ukończyć proces biodegradacji, w glebach z wysoką zawartością soli proces biodegradacji może być spowolniony
– fumigacja spowolni proces biodegradacji
– w przypadku nowych upraw z użyciem folii biodegradowalnej należy w pierwszej kolejności przetestować uprawę na małą skalę
– folia powinna być w bezpośrednim kontakcie z podłożem, a brzegi dobrze zabezpieczone glebą